Uw mening

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

 • Ik zou graag eens praten met de POH-GGZ in mijn huisartsenpraktijk. Hoe kan ik een afspraak maken?

  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Plan hiervoor een (telefonisch) consult in met uw huisarts. Uw huisarts kan indien gewenst verwijzen naar een POH-GGZ. Na het eerste gesprek (intake) zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

 • Wat kost behandeling bij een POH-GGZ?

  POH-GGZ: Behandelingen door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vallen onder huisartsenzorg en daarmee onder verzekerde zorg. Aan de gesprekken met een POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. U dient wel in Nederland een zorgverzekering afgesloten te hebben. 

  GB-GGZ of S-GGZ: Echter, indien u door uw huisarts (eventueel op advies van de POH-GGZ) wordt verwezen naar de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ), is het mogelijk dat u hiervoor een eigen risico moet betalen. Bij doorverwijzing adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar, dan wel uw polisvoorwaarden te raadplegen.

 • Met wat voor soort problemen kan ik bij de POH-GGZ terecht?

  POH-GGZ medewerkers bieden hulp aan mensen met lichte tot matige, niet-acute klachten die binnen een afgebakend aantal gesprekken aan zijn te pakken. Indien uw huisarts is aangesloten bij Vicino, kunt u met hem/haar bespreken of een traject bij de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Enkele voorbeelden van klachten waarmee een POH-GGZ u kan helpen:

  • Stress
  • Somberheid
  • Paniekaanvallen
  • Slaapproblemen
  • Verwerking van een verlies, rouw
  • Eenzaamheid
  • Psychische klachten door problemen met andere mensen of instanties
  • Alcohol

  Vicino biedt ook hulp voor mensen met bepaalde langer bestaande, stabiele psychische problematiek. Over het algemeen gaat het om mensen die reeds een behandeling voor hun problematiek hebben gehad en nu voldoende hebben aan af en toe enige ondersteuning of korte, beperkte interventies. In nauwe afstemming met experts uit de specialistische GGZ (S-GGZ) zijn groepen patiënten benoemd voor wie het langdurige begeleidingstraject van Vicino geschikt is en zijn er criteria geformuleerd om in te stromen in het traject. U kunt met uw huisarts of behandelaar in de S-GGZ bespreken of een langdurig begeleidingstraject bij Vicino iets voor u kan zijn.

 • Deelt Vicino mijn gegevens met anderen?

  Nee. De POH-GGZ mag (net als uw huisarts) uw gegevens niet met anderen delen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Alleen in speciale gevallen kan van deze regel afgeweken worden. Uw persoonsgegevens worden in die gevallen alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van hun ambt, beroep of door wettelijk voorschrift dan wel door een overeenkomst tot geheimhouding verplicht zijn.

 • Waarom heeft mijn huisarts een POH-GGZ in zijn/haar praktijk?

  Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en sociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH-GGZ.

  Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

 • Ik heb een afspraak gemaakt met de POH-GGZ, echter, helaas kan ik niet. Hoe kan ik de afspraak afzeggen en verplaatsen?

  We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren af belt. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Voor het annuleren van een afspraak met de POH-GGZ neemt u contact op met uw huisartsenpraktijk.

 • Ik ben ontevreden over de hulpverlening die ik vanuit Vicino heb ontvangen. Hoe kan ik hier melding van maken?

  Uw mening is belangrijk voor ons, zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Op de website is het mogelijk om uw feedback met ons te delen. U kunt een terugkoppeling geven of een officiële klacht indienen. Ga naar 'Uw mening'.