Uw mening
Groepsaanbod

Groepsaanbod POH-GGZ

Naast de individuele gesprekken biedt de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) ook ondersteuning in groepsverband. Dit groepsaanbod is voor patiënten die ingeschreven zijn bij huisartsenpraktijken die bij Vicino aangesloten zijn. Je werkt binnen de groep en in interactie met anderen aan jouw eigen vraagstukken. Een beperkt aantal deelnemers (5-8) vormt samen met twee ervaren POH-GGZ een behandelgroep. Grotere groepen worden opgesplitst in deelgroepen, zodat er voldoende aandacht is voor individuele ondersteuning. Deze groep komt regelmatig bij elkaar.

Meerwaarde deelname aan groepen
Het volgen van een traject in groepsverband heeft meerdere voordelen. Zo ervaren mensen dat ze niet alleen zijn in de klachten die zij hebben en voelen zij zich daardoor gesteund. Tegelijkertijd fungeren de deelnemers vaak als elkaars spiegel en klankbord, wat erg leerzaam is. Groepen worden, waar mogelijk, ondersteund door een ervaringsdeskundige die vanuit eigen ervaring en expertise de deelnemers kan motiveren en ondersteunen.

Individueel traject versus traject in groepsverband
Het volgen van een traject in groepsverband kan in bepaalde gevallen gecombineerd worden met een individueel traject bij een POH-GGZ. De combinatie kan een positief effect hebben op het herstel en het sneller bereiken van het gewenste resultaat. Keuze voor een paralleltraject wordt bepaald na de afstemming tussen de POH-GGZ, huisarts en de patiënt. Behandelingen van een POH-GGZ vallen onder huisartsenzorg en daarmee onder basisverzekerde zorg. Aan de gesprekken met een POH-GGZ zijn daarom voor u geen kosten verbonden; de gesprekken met de POH-GGZ zijn vrij van eigen risico.