Uw mening

Veilig Incident Melden (VIM)

Wat te doen indien je niet tevreden bent of een incident signaleert?

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt. Het kan voorkomen dat je als zorgverlener niet tevreden bent over het contact met een andere zorgverlener of dat je een gebeurtenis hebt gesignaleerd die de kwaliteit van de zorg negatief kan beïnvloeden of heeft beïnvloedt. Deze gebeurtenissen noemen wij ‘incidenten’. Andere voorbeelden van incidenten zijn bijvoorbeeld: verkeerde toediening van medicatie of handelingen die uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is voor ons belangrijk om dit soort signalen van jullie te ontvangen. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en daardoor onze kwaliteit te verbeteren. In deze gevallen kan je ervoor kiezen om een incident te melden (VIM: veilig incidenten melding). Je doet dit via onderstaand formulier.

Na ontvangst van jouw melding neemt de VIM-functionaris contact met je op. De VIM-functionaris geeft informatie, advies, doet onderzoek naar het incident en kan bemiddelen. Meldingen worden altijd anoniem behandeld.

Let op! Je kan alleen een incident melden indien je direct bij het incident betrokken bent. Je dient tevens alle betrokkenen te informeren over jouw incidentmelding. Ben je niet rechtstreeks betrokken, dan kan je slechts een incident melden als je vindt dat de direct betrokkenen (ten onrechte) het incident niet zelf melden. Je dient de direct betrokkenen altijd in kennis te stellen van jouw incidentmelding.