Uw mening

Huisarts

Vicino werkt samen met 220 huisartsenpraktijken in de regio’s:

  • Kop van Noord-Holland
  • Noord-Kennemerland
  • West-Friesland

Wij bieden deze huisartsen een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) aan. Dit heeft als voordeel dat u ook voor uw psychische klachten terecht kan bij de voor u vertrouwde huisartsenpraktijk. De POH-GGZ medewerker begeleidt en behandelt, in nauwe samenwerking met en onder supervisie van de huisarts, mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten. Tijdens uw behandeling bij de POH-GGZ is en blijft uw huisarts eindverantwoordelijk. Om deze reden wordt de huisarts gedurende uw behandeling op de hoogte gehouden van de voortgang in uw behandeling.

Een overzicht van reeds aangesloten huisartsen vindt u hier.