Uw mening

Privacy- en persoonsgegevens

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Vicino gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van de Vicino zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Vicino houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacyfolder en ons privacyreglement.

Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij u naar de website van de autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.