Uw mening

Voorlichting

Vicino steunt het principe van 'Positieve gezondheid' van Machteld Huber. Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draagt Vicino bij aan uw vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De websites of mobiele applicaties die wij ter voorlichting aanraden, hebben wij gecategoriseerd in onderstaande zes dimensies van positieve gezondheid. Deze voorlichting (i.e. psycho-educatie) is bedoeld voor u als patiënt, maar kan ook nuttig zijn voor uw partner, familielid, vriend of kennis.