Uw mening

Afspraak maken / afzeggen

Afspraak maken

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) voor u zinvol kan zijn. Indien dat het geval is, kunt u via de huisarts een afspraak met de POH-GGZ plannen. Na het eerste gesprek (intake) zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over het vervolgtraject.

  • Wordt u verwezen naar een POH-GGZ Kind & Jeugd, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de POH-GGZ Kind & Jeugd om een afspraak te maken.

Afspraak afzeggen

Bij verhindering verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig (tenminste 24 uur voorafgaand aan de afspraak) aan de doktersassistent(e) door te geven en een nieuwe afspraak te maken. Indien u te laat afzegt of absent blijft op een gemaakte afspraak, kan de huisarts dit bij u in rekening brengen. Tevens kan uw absentie gevolgen hebben voor de voortgang van uw behandeling.

  • Heeft u een afspraak met de POH-GGZ Kind & Jeugd, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de POH-GGZ Kind & Jeugd.