Uw mening

Kosten

POH-GGZ:

  • Behandelingen door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) Kind & Jeugd vallen onder huisartsenzorg en daarmee onder verzekerde zorg. Aan de gesprekken met een POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. U dient wel in Nederland een zorgverzekering afgesloten te hebben. 

GB-GGZ of S-GGZ:

  • Echter, indien uw kind door uw huisarts (eventueel op advies van de POH-GGZ) wordt verwezen naar de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ), is het mogelijk dat u hiervoor een eigen risico moet betalen. Bij doorverwijzing adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar, dan wel uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Consultatie:

  • Indien in het POH-GGZ traject een consultatie voor u wordt aangevraagd bij een specialist, zullen deze kosten voor rekening van Vicino komen. Dit betekent dat er geen kosten voor een consultatie aan u zullen worden doorbelast.
  • Indien in het GB-GGZ traject een consultatie voor u wordt aangevraagd bij een specialist, zullen deze kosten voor rekening komen van de desbetreffende GB-GGZ aanbieder. Dit betekent dat er geen kosten voor een consultatie aan u zullen worden doorbelast.