Uw mening

Algemene informatie

Vicino biedt ook hulp voor kinderen en jongeren met psychische en sociale klachten. Speciaal voor deze doelgroep heeft Vicino praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) Kind & Jeugd in de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland in dienst. 

De POH-GGZ Kind & Jeugd is laagdrempelig inzetbaar voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De POH-GGZ Kind & Jeugd ziet kinderen met lichte tot matige psychische en psychosociale problematiek om zelf te begeleiden of een juiste verwijzing te adviseren. De problematiek varieert van een patiënt die niet lekker in zijn/haar vel zit tot het vermoeden van een stoornis bij de patiënt.

Opvoedproblematiek behoort tevens tot de expertise van de POH-GGZ Kind & Jeugd. De POH-GGZ Kind & Jeugd gaat ook het gesprek aan met de ouders. Dit kan tevens gebeuren in afstemming met een POH-GGZ voor volwassenen, als één of beide ouders hier in behandeling zijn. Tevens heeft de POH-GGZ Kind & Jeugd intensief overleg met de huisarts over advies en vervolg.

De POH-GGZ Kind & Jeugd biedt hetzelfde traject als een reguliere POH-GGZ, namelijk: een intake gevolgd door een kort of lang traject. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Praktijkondersteuner GGZ.