Uw mening

E-Health

Therapieland

Binnen de zorg neemt e-health een steeds belangrijkere plaats in bij het begeleiden en behandelen van patiënten. Bij Vicino werken wij met e-health van Therapieland. Therapieland is een inspirerend, online platform voor zowel jongeren als ouders en opvoeders waar programma’s gevolgd kunnen worden die gericht zijn op de klachten die ervaren worden door de jongere, ouder en/of opvoeder.


Voor kinderen en jeugdigen

De POH-GGZ Kind & Jeugd kan een uitnodiging sturen voor een programma en als aanvulling op de afspraken in de huisartsenpraktijk. In sommige gevallen is het mogelijk om de sociale omgeving uit te nodigen in Therapieland, zoals een ouder of opvoeder, zodat zij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Ook is het mogelijk om contact te houden met de POH-GGZ Kind & Jeugd via Therapieland zolang het POH-GGZ traject actief is. Na het doorlopen van het POH-GGZ traject, is het mogelijk om toegang te behouden tot Therapieland. Therapieland is volledig beveiligd en voldoet aan de privacywetgeving.

 

Voor ouders en opvoeders

Wanneer uw kind een traject volgt bij een POH-GGZ Kind & Jeugd van Vicino, dan kan de POH-GGZ Kind & Jeugd voor u als ouder of opvoeder een module klaarzetten, zodat u uw kind zo goed mogelijk kan ondersteunen bij de klachten die hij of zij ervaart.

 

Voordelen van de inzet van e-health in combinatie met gesprekken

  • Aan de slag in de eigen omgeving, en in eigen tijd en tempo om zoveel mogelijk eigen regie te hebben op het herstel.
  • Klachten nemen sneller af en er wordt een stevige basis gelegd om zelf met moeilijkheden om te kunnen gaan, ook in de toekomst.
  • De opdrachten, filmpjes en animaties bieden op een andere manier inzicht in de ervaren klachten en vergroten het zelfvertrouwen.
  • Door extra informatie, oefeningen en heldere uitleg ontstaat eigen regie en kan er in de afspraken met de POH-GGZ Kind & Jeugd meer tijd besteed worden aan andere zaken.

 

Meer informatie over Therapieland is te vinden via de website: www.therapieland.nl