Uw mening

Kwaliteit

Vicino is een organisatie waarin kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid de basis vormen van de zorgdienstverlening. Wij hebben een heldere visie op kwaliteit, gebaseerd op elf primaire kwaliteitsaspecten bestaande uit:

 1. Geschikte, correcte zorg;
 2. Beschikbaarheid;
 3. Continuïteit van zorg;
 4. Doeltreffendheid;
 5. Doelmatigheid;
 6. Gelijkwaardigheid;
 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 8. Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit;
 9. Betrokkenheid van de zorgontvanger;
 10. Patiëntveiligheid;
 11. Tijdig- en toegankelijkheid.

Vicino streeft ernaar de kwaliteit van haar dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd conform de NEN-EN 15224:2017 voor Zorg- en Welzijnsinstellingen en wordt jaarlijks getoetst door een externe Certificatie Instelling (i.e. auditbureau), namelijk LRQA. Tevens beschikt Vicino over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut (i.e. van toepassing op de GB-GGZ).

L

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het zorgproces. Hiertoe hanteert Vicino een beheerst kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem zal zich blijven ontwikkelen teneinde de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Iedere medewerker is hiervoor verantwoordelijk.

 • Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)?

  Een KMS omvat activiteiten waarmee de organisatie haar doelstellingen identificeert en vaststelt welke processen en middelen vereist zijn om gewenste resultaten te behalen.

 • Wat is het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem?

  Een kwaliteitssysteem heeft meerdere doelen. Het helpt Vicino om:

  • te voldoen aan wensen en eisen van haar interne en externe stakeholders, door dat te leveren wat de stakeholders verwachten;
  • de verwachtingen van stakeholders te overtreffen;
  • de tevredenheid van stakeholders te vergroten;
  • continue verbetering tot stand te brengen.