Uw mening

Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

U heeft als patiënt een stem in het beleid rondom de medische zorg en de dienstverlening van Vicino. Dat is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Via de cliëntenraad kunt u meehelpen aan goede, patiëntgerichte, deskundige en veilige zorg.

Cliëntenraad Vicino

De cliëntenraad van B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) bestaat momenteel uit drie leden en behartigt de collectieve belangen van de (potentiële) patiënten, familie/begeleiders en bezoekers. Dat doet de cliëntenraad met grote passie en betrokkenheid. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad de directie over alle onderwerpen die van belang zijn om een optimale patiëntenzorg te bieden, zoals patiëntveiligheid, technische ontwikkelingen en kwaliteit van zorg.

Advies

De cliëntenraad adviseert de directie over:

  • algemene beleidszaken;
  • kwaliteitsontwikkelingen en kwaliteitsbeleid;
  • randvoorwaarden van zorg;
  • wijziging van regelingen over klachtenbehandeling.

Wat kunt u van de cliëntenraad verwachten?

De cliëntenraad praat mee over de plannen van Vicino. Dat betekent dat de cliëntenraad aan de directie kan aangeven waar verbetering mogelijk is. Ook wil de cliëntenraad graag weten hoe plannen voor patiënten zijn uitgepakt. Al uw tips en opmerkingen kunt u aanleveren via onderstaande contactgegevens. De cliëntenraad hoort graag van u!

Lees hier het jaaroverzicht 2019

Let op! De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten van Vicino. Wanneer u een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, dan kunt u contact leggen met uw behandelaar. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit middels een feedbackformulier of via het indienen van een officiële klacht aangeven.
 
U kunt altijd per E-mail of per brief contact leggen met de cliëntenraad.

B.V. Vicino Noord-Holland Noord

T.a.v. de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad

Hertog Aalbrechtweg 5a

1823 DL ALKMAAR

E-mail: clientenraad [at] vicinonhn.nl