Overzicht aangesloten S-GGZ aanbieders

Vicino heeft nauwe banden met de S-GGZ aanbieders in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland. Veel van de S-GGZ aanbieders in deze regio’s zijn tevens aangesloten bij Vicino.

Voor een overzicht van reeds aangesloten S-GGZ aanbieders, verwijzen wij u graag naar ons overzicht van aangesloten zorgverleners.