Farmacotherapie

Vicino is één van de koplopers van Nederland als het gaat om innovatie in de eerstelijns GGZ. Door nauwe samenwerking met onze stakeholders, kunnen veel innovatieve ideeën uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van farmacotherapie.

Farmacotherapie is de benaming voor behandeling (therapie) van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen (farmaca). Vicino werkt in dit initiatief nauw samen met de GGZ Noord-Holland Noord. Vicino hoopt farmacotherapie in 2018 in het keteninformatiesysteem te kunnen implementeren.