Consultatie

Vicino heeft samenwerkingsafspraken met de Specialistische GGZ (S-GGZ) over de mogelijkheid om te consulteren. Dit betekent dat de huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) en psycholoog gebruik kunnen maken van de expertise van de psychiatrie of verslavingszorg. De consultatie kan bestaan uit een telefonisch overleg tussen beide zorgverleners, of een afspraak tussen de patiënt en de specialist. De specialist doet daarna verslag aan degene waarbij de patiënt in zorg is.

Redenen voor een consultatie kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Vragen op het gebied van medicatie;
  • Overleg over verwijzing naar de juiste vorm van zorg;
  • Vragen bij de huisarts en POH-GGZ over de behandelmogelijkheden en de behandelmotivatie van de patiënt.

De specialist geeft een advies over het verdere behandelbeleid betreffende de patiënt. Degene waarbij de patiënt in zorg is, is medisch eindverantwoordelijk voor het opvolgen van het advies.