Uw mening

Missie en visie

Missie: De missie van Vicino is het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor en ondersteuning van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische klachten in de regio Noord-Holland Noord.

Visie: Wij richten ons op een optimale samenwerking rondom GGZ problematiek in de huisartsenzorg en de GB-GGZ in de regio Noord-Holland Noord en willen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere regio’s. We maken regionaal samenwerkingsafspraken met huisartsen, POH-GGZ, psychologen en specialistische GGZ-zorgaanbieders om het GGZ aanbod op elkaar af te stemmen. Wij faciliteren zorgaanbieders om zorg aan patiënten, dichtbij en laagdrempelig, aan te bieden. Wij streven ernaar deze zorg te leveren volgens het principe van matched care (de juiste zorg op het juiste moment, door de juiste zorgverlener).