Wijziging aanvullende voorwaarden 2017

Graag informeren wij u over een wijziging inzake één van de bepalingen die is opgenomen in o.a. het gespreksverslag van de psychologenafvaardiging (29 mei 2017) inzake de termijn die CZ stelt bij het doorbehandelen van patiënten (met een zelfde en/of een andere diagnose).

Oude regel
Gespreksverslag Psychologenafvaardiging 29 mei 2017 – pagina 2
"Doorbehandelen: je mag doorbehandelen, met uitzondering van CZ. CZ eist een stop van 4 maanden tussen de twee behandeltrajecten."

Deze veronderstelling is vastgesteld op basis van een reactie die Vicino had ontvangen van CZ. Hierin stelde CZ het volgende:
“Het is in de basis GGZ niet toegestaan om twee trajecten met twee diagnosegroepen parallel te behandelen. Daarnaast is een opeenvolgend traject in de basis GGZ alleen toegestaan bij twee verschillende diagnose hoofdgroepen, met twee verwijzingen en een ziektevrij interval van ten minste vier maanden. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan wordt de betreffende declaratie afgewezen.”

Nieuwe regel
Vicino heeft op bovenstaande bepaling veel feedback ontvangen vanuit haar achterban en het bleek dat CZ verzekerden te horen kregen van de klantenservice van CZ dat het wel was toegestaan. Dit was aanleiding voor Vicino om hier een gesprek over aan te gaan met CZ om nadere vragen te stellen.

Conclusie: Het is voor 2017 toegestaan om binnen vier maanden na het afsluiten van een GB-GGZ traject een nieuw GB-GGZ traject te openen voor dezelfde patiënt, mits het gaat om een ander diagnose.

Naar aanleiding van deze uitspraak zal Vicino haar ‘Aanvullende voorwaarden GB-GGZ overeenkomst 2017’ aanpassen en hanteren.

Vragen/Opmerkingen?
Heeft u inhoudelijk vragen met betrekking tot de aanvullende voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Vicino secretariaat [at] vicinonhn.nl.