Uw mening

Trimbos onderzoekt effectiviteit POH-GGZ

Het Trimbos instituut en de Landelijk Vereniging POH-GGZ gaan uitzoeken wat wel en niet goed werkt bij de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts. De onderzoekers willen zo scherp krijgen welke factoren in de organisatie en uitvoering de hulp aan volwassenen met een depressie, angst of overspannen doelmatiger en effectiever maken.

De onderzoekers bevragen 500 patiënten van deelnemende POH’s-GGZ via online vragenlijsten op 3 momenten: na de intake, na 3 maanden en na 12 maanden. De vragen gaan over psychische problemen, kwaliteit van leven en zorggebruik en functioneren op het werk. Lees hier meer.