Uw mening

Nieuwe Zorgstandaard SOLK

De nieuwe zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een werkhypothese, geen diagnose. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat lichaam en geest niet zijn te scheiden. Voor zowel zorgverleners als voor patiënten dient dit het uitgangspunt te zijn van de behandeling.  Lees meer

Voor meer informatie over SOLK, raadpleeg onze website: https://vicinonhn.nl/voor-zorgverleners/zorgprogrammas/solk