Uw mening

Herregistratie BIG-register

Herregistratie 

De aankomende periode verlopen een aantal registraties in het BIG-register. Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Dit wordt bepaald met een urennorm. Deze werkervaringsuren moeten aan bepaalde eisen voldoen. Per beroep gelden er verschillende criteria voor herregistratie. Voor de herregistratie is een werkgeversverklaring nodig, deze kan worden opgevraagd bij P&O.

Wat gebeurt er als ik niets doe of te laat ben?
Als u niet op de eerste uitnodiging reageert, ontvangt u ongeveer 12 weken voor uw uiterste herregistratiedatum een herinnering. Hierin staat onder andere dat uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald als u zich niet herregistreert.

Meer informatie m.b.t. de herregistratie in het BIG-register vindt u onder de volgende link:  

https://www.bigregister.nl/herregistratie