Uw mening

Goedgekeurd: Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Graag maken wij u erop attent dat Vicino beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier om het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Vicino in te zien. Voor de overige verplichte documenten met betrekking tot het kwaliteitsstatuut, verwijzen wij u graag naar onze publicaties. Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het statuut, dan kunt u contact met ons opnemen via 072 - 527 27 07.