Uw mening

Werken bij Vicino

Vicino is een innovatieve ketenorganisatie die in de eerste lijn behandeling en ondersteuning organiseert voor mensen met psychische en psychosociale problematiek.
Vicino is een samenwerkingsverband tussen huisartsen en de GGZ.
Zij organiseert kwalitatief hoogwaardige en efficiënt geleverde behandeling en ondersteuning die zo dicht mogelijk bij huis plaatsvindt.

Vicino richt zich op mensen in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

 • Praktijkondersteuners GGZ (m/v) voor 24-28 uur per week Regio Kop van Noord-Holland

  Voor onze groeiende organisatie zijn wij ter versterking voor meerdere aangesloten huisartsenpraktijken in onze regio Kop van Noord-Holland op zoek naar:

  Praktijkondersteuners GGZ (m/v) voor 24-28 uur per week Regio Kop van Noord-Holland

  De functie                                                                                                   

  De POH-GGZ ondersteunt de huisarts vanuit de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ richt zich op het ondersteunen of aanvullen van de huisarts bij een optimale behandeling, consultatie of door- en terugverwijzing van patiënten met psychische en (psycho)sociale klachten zoals bijvoorbeeld somberheid, depressiviteit, angst, rouwverwerking en spanningsklachten. De POH-GGZ werkt in meerdere huisartsenpraktijken, onder regie van de huisarts. Verder vormt hij /zij de verbindende schakel in de ketenorganisatie en onderhoudt een netwerk van verschillende zorg- en hulpverleners van gerelateerde vakgebieden. Daarnaast draagt de POH-GGZ bij aan de ontwikkeling van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

  Functie-eisen

  • het als een uitdaging zien om de kwaliteit van de eerstelijns zorg op het terrein van psychische en sociale problematiek, samen met Vicino NHN, te optimaliseren;
  • kennis van psychische, psychosociale en psychiatrische stoornissen alsmede van psychopathologie;
  • kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg;
  • Je hebt bij voorkeur de aanvullende opleiding POH GGZ afgerond;
  • Om de functie van POH GGZ in te vullen in de opleiding tot POH GGZ verplicht. Indien je deze opleiding nog moet volgen dien je minimaal in het bezit te zijn van een afgeronde HBO opleiding en minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de brede ggz. Voor de instroomeisen van de opleiding POH GGZ verwijzen wij naar: https://www.poh-ggz.nl/wp-content/uploads/2020/03/Definitief-Functie-en-competentieprofiel-POH-GGZ-2020-versie-1.0-04032020.pdf
  • uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve houding;
  • flexibel in de samenwerking met zijn/haar collega’s en representatief;
  • kennis van en ervaring met Office programma’s voor het maken van rapportages, verslagen en adviezen.

  Wat bieden wij?

  Onze organisatie kenmerkt zich als open en transparant. Daarbij hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers. De POH-GGZ ontvangt leiding van een teamleider en maakt onderdeel uit van een team van 8-12 collega POH GGZ. Met deze collega’s is regelmatig werkoverleg, intervisie of supervisie. Op die manier willen wij het teamgevoel versterken.

  In overleg met elkaar kunnen we de mogelijkheden bekijken voor hoeveel contracturen we je kunnen inzetten. We zullen jouw wensen en ideeën hierbij meenemen in onze overweging. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 8 CAO Huisartsenzorg. Een ZZP constructie is hierbij uitgesloten.

  Solliciteren

  Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Peter Schagen teamleider regio Kop van Noord-Holland, via 06-21102785. Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en curriculum vitae uitsluitend via e-mail: solliciteren@vicinonhn.nl t.a.v. Suzanne van Donk, onder vermelding van ‘sollicitatie vacature POH-GGZ ’.

  Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar onze website: www.vicinonhn.nl.

 • Business Controller voor 32 - 36 uur per week

  Wij zijn op zoek naar een veranderingsgezinde business controller die de ambitie en de drive heeft om de financiële afdeling naar een hoger professioneel plan te tillen en de rol van business control verder vorm te geven.

                                 Business Controller voor 32 - 36 uur per week
   

  Wie zijn wij?
  De HONK Groep is een innovatieve organisatie in de zorg en staat voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande eerstelijnszorg in de regio Noord-Kennemerland. Wij staan voor hoogwaardige, toegankelijke en toekomstgerichte huisartsenzorg en eerstelijnszorg voor mensen in de regio Noord-Kennemerland. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg voor meer dan 230.000 patiënten buiten kantoortijden. Ook levert zij multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen. Onder de HONK Groep vallen Ouderenzorg Noord-Kennemerland, HONK Ketenzorg en HONK Huisartsenpost.
  Vicino Noord-Holland Noord is een innovatieve ketenorganisatie die behandeling en ondersteuning organiseert voor mensen met psychische en psychosociale problematiek. Vicino is een samenwerkingsverband tussen de huisartsenorganisaties HONK, HKN en WFHO en GGZ Noord-Holland Noord. Vicino  organiseert kwalitatief hoogwaardige en efficiënt geleverde behandeling en ondersteuning die zo dicht mogelijk bij huis plaatsvindt en richt zich op mensen in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland. 
  Beide organisaties worden vanuit het bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering ondersteund. Binnen het bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering  vallen ICT, Financiën, Business Intelligence, P&O, Communicatie en het bedrijfsbureau. Voor meer informatie over beide organisaties verwijzen wij naar onze websites: www.honk.nu en www.vicinonhn.nl.

  De functie
  Als Business Controller ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en beheersen van de financiële huishouding voor de organisaties HONK & Vicino. Je zorgt onder andere voor het vaststellen van de financiële resultaten, het opstellen van financiële en operationele rapportages en het bewaken van de realisatie van financiële doelstellingen. Daarnaast ben je een kritische en proactieve sparringpartner van de directie en de afdelingshoofden. 
  Door middel van gedegen analyses geef je verbetervoorstellen gericht op de business en op de  inrichting van de processen binnen de afdeling Financiën die bijdragen aan de verbetering van output. Je onderhoudt intensieve contacten met de medewerkers van de financiële afdeling. 
  Het accent van de functie zal in de eerste periode wat meer liggen bij het opzetten van de AO/IC, waarna er bij een goede werking hiervan meer ruimte ontstaat om vorm te geven aan de rol van business controller binnen de organisatie. 

  Wij vragen
  Om deze functie succesvol te vervullen zoeken wij naar een kandidaat met onderstaande kwaliteiten:

  • Een professional met een academisch werk- en denkniveau in een economische richting en minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als Accountant en/of (Business) Controller;
  • Een gedreven en stevige persoonlijkheid en een heuse teamspeler en beschikt over uitstekende  communicatieve vaardigheden;
  • Bekend met methodes en oplossingen om de optimalisatie van administratieve en rapportage processen te versnellen;
  • Uitvoeren van interne controles op het gebied van de administratieve processen en rapportage over verbetermogelijkheden
  • De ambitie en de drive om als financiële sparringpartner op te treden om de afdelingen binnen bedrijfsvoering en zorgorganisaties naar een hoger professioneel plan te tillen
  • Is accuraat en consciëntieus en is in staat de business te begrijpen;
  • Een functievolwassen gesprekspartner op alle organisatieniveaus die een boodschap helder en overtuigend kan over brengen;
  • Een resultaatgericht en organisatorisch sterke persoonlijkheid;
  • Durft een duidelijk standpunt en een onafhankelijke positie in te nemen
  • Gericht op samenwerking. Weet collega’s mee te nemen in de ontwikkelingen en bevordert de onderlinge verhoudingen en inhoudelijke samenwerking.

  Wij bieden
  Als business controller ben je werkzaam binnen de afdeling bedrijfsvoering en rapporteer je aan het hoofd Finance & Control. Werken voor Honk & Vicino betekent werken binnen een hecht resultaatgericht team in een dynamische context. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, ontwikkeling en creativiteit. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Huisartsenzorg. Wij zijn gevestigd op een goed bereikbare locatie in Alkmaar, direct naast het station Alkmaar Noord.

  Procedure
  Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Katinka Goede (Hoofd Finance & Control) of Sharon van Gool (hoofd P&O) via telefoonnummer 072-5272700. Meer informatie over de organisatie vind je op www.honk.nu. De eerste gesprekken vinden begin maart plaats.

  Interesse?
  Voldoe jij aan het profiel, en wil jij graag een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 5 maart 2021 jouw sollicitatiebrief en CV via solliciteren@honk.nu 

 • Twee enthousiaste cliëntenraadsleden, waaronder een voorzitter

   

  Voor de gezamenlijke cliëntenraad van HONK en Vicino zijn wij op zoek naar

                         Twee enthousiaste cliëntenraadsleden, waaronder een voorzitter:
                         met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de patiëntenzorg.

  De cliëntenraad

  De cliëntenraad van HONK en Vicino bestaat uit drie tot vijf leden en is per 1 januari 2018 van start gegaan. De raad komt minimaal acht keer per jaar bijeen, waarvan minimaal vier keer met de Raad van Bestuur, en minimaal één keer met de Raad van Commissarissen. De raad behartigt de collectieve belangen van de (potentiële) patiënten, familie/begeleiders en bezoekers. Dit doet de raad door het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die van belang zijn om een optimale (patiënten)zorg te bieden.
  De voorzitter leidt de vergaderingen, zorgt voor naleving van het huishoudelijk reglement en ziet erop toe dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert.
  De (ambtelijk) secretaris draagt zorg voor de secretariaatsvoering van de cliëntenraadsvergaderingen en het jaarverslag en verricht alle bijbehorende administratieve taken.

  Wij zijn op zoek naar twee cliëntenraadsleden met de volgende profielen:

  Profiel 1, beoogd voorzitter:

  • U bent in staat om niet alleen te oordelen over uw eigen zorgervaringen maar ook over het zorg proces in bredere zin;
  • U denkt graag mee over gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van HONK en/of Vicino en kunt op beleidsniveau meedenken over de zorg.
  • U bent een meerderjarige (toekomstige) patiënt die bij voorkeur met regelmaat zorg ontvangt of zorg heeft ontvangen op de Huisartsenpost Alkmaar of bij de huisarts/praktijkondersteuner (POH) van de huisarts (bijvoorbeeld op het gebied van chronische zorg);
  • U heeft ervaring in het vervullen van de rol van voorzitter.

  Profiel 2, portefeuille GGZ:

  • U heeft affiniteit met de GGZ-branche en het werkveld van de POH-GGZ;
  • U bent niet alleen in staat om te oordelen over uw eigen zorgervaringen maar ook over het zorgproces in bredere zin;
  • U denkt graag mee over gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van HONK en/of Vicino en kunt op beleidsniveau meedenken over de zorg.

  We streven bij de samenstelling van de cliëntenraad naar een gevarieerde samenstelling en een goede vertegenwoordiging van de totale bevolking in Noord-Holland Noord.

  Wij bieden

  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de patiëntenzorg van HONK en Vicino ter versterking van de positie van (potentiële) patiënten en hun naasten;
  • Een uitdagende en leerzame werkomgeving;
  • Een gepaste vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden.

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Groothuis, de tijdelijk voorzitter van de cliëntenraad via e-mailadres: clientenraad@honk.nu of tel. 06 1497 9660 (secretaris).

  Solliciteren

  Spreekt bovenstaande u aan en wilt u een rol spelen in de cliëntenraad? Dan ontvangen wij uw motivatiebrief en curriculum vitae graag vóór 31 maart 2021 via een e-mail aan clientenraad@honk.nu onder vermelding van ‘Sollicitatie cliëntenraad – vz of - lid’.
   
  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.